Til forsiden
Resultater fra Borgertopmøder om fremtidens sundhedsvæsen

Region Sjælland
Top 10 udfordringer

Deltagerne på Borgertopmøderne har formuleret en række udfordringer for fremtidens sundhedsvæsen og bud på, hvordan udfordringerne kan tackles.
Her kan du se resultatet af afstemningen om hvilke udfordringer der var allervigtigst for borgerne i Region Sjælland. Du kan se alle udfordringerne som borgerne i region sjælland formulerede her
1. At få gjort det offentlige sundhedsvæsen til et attraktiv og konkurrencedygtigt sted at arbej

Begrundelse

1. Kunne tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft
2. Effektivisering af arbejdsgange, så personalet udnytter deres kernekompetencer
Antal stemmer73,5 %


2. Bedre udnyttelse af ressourcer / kapacitet

Begrundelse

1. Mangel på den rette arbejdskraft
2. Mangel på koordinering — dobbelt arbejde
Antal stemmer73,0 %


3. Lokale sundhedscentre med praktiserende læger og store specialiserende hospitaler

Begrundelse

1. Man får optimal behandling
2. Mindre ting behandles lokalt
Antal stemmer59,2 %


4. At der fokuseres på sundhedsfremme og forebyggelse

Begrundelse

1. Vi ved det godt, men vi tror ikke det rammer os
2. Vi vil nedsætte behovet for behandling

Antal stemmer57,9 %


5. At styrke det offentlige sunhedsvæsen frem for det private

Begrundelse

1. Offentlige midler anvendes i det offentlige — de private må/bør hente midler fra sundhedsforsikringer
2. Styrkes vha nye tidssvarende sygehuse / bygninger samt

Antal stemmer54,5 %


6. Forebyggelse og sundhedsfremme

Begrundelse

1. Det er bedre at forebygge end at helbrede — både af menneskelige og samfundsøkonomiske grunde
2. Livsstilssygdomme (f.eks. fedme) lægger beslag på en særlig større del af sundhedsudgifterne
Antal stemmer49,5 %


7. Forebyggelse og oplysning fra fødsel til grav

Begrundelse

1. Færre kritiske forløb
2. Forudsætning for personligt ansvar
Antal stemmer43,1 %


8. En sundhedspolitik med større vægt på aktiv forebyggelse

Begrundelse

1. Det er vigtigt at få så mange som muligt kanaliseret udenom sundhedsvæsnet for at give plads til flere
2. En generel god sundhedstilstand giver samfundsmæssige aktiver på andre områder og højner livskvaliteten.
Antal stemmer41,3 %


9. At skaffe det nødvendige personale og dertil hørende økonomi

Begrundelse

1. Tilgang til det nødvendige personale er en forudsætning. For alt det andet.

Løsning

øget specialisering af sygehusvæsenet. Forbedre arbejds- ledelse og kommunikation

Antal stemmer40,6 %


10. At undgå A og B hold. Ikke acceptabelt!

Begrundelse

1. Basal værdi i samfundet
2. Ellers får vi social skævhed
Antal stemmer38,6 %