Til forsiden
Resultater fra Borgertopmøder om fremtidens sundhedsvæsen

Region Nordjylland
Top 10 udfordringer

Deltagerne på Borgertopmøderne har formuleret en række udfordringer for fremtidens sundhedsvæsen og bud på, hvordan udfordringerne kan tackles.
Her kan du se resultatet af afstemningen om hvilke udfordringer der var allervigtigst for borgerne i Region Nordjylland. Du kan se alle udfordringerne som borgerne i region nordjylland formulerede her
1. Det er vigtigt at samfundet øger fokus på forebyggelse.

Begrundelse

1. Sund livsstil forebygger en række sygedomme.

2. Med til at løse/frigøre personalet i sundhedsvæsenet til de vigtige beh.opgaver

3. Sundhed og forebyggelse er et fælles ansvar og en fælles udfordring – samf. bidrage med oplysning, tilbud om fx skolemad, handleplaner og forpligtende samarbejde mellem borger og samf.

Løsningsforslag

Forskning og forebyggelse hænger sammen – der skal være større fokus på forskning for at sikre bedre forebyggelse og dermed også beh.

Øget forskning kan også bruges som et branding – hvor vi er førende i fht. videnseksport.

Det giver bedre forebyggelse

Øger prestigen i fht. arbejde i sundhedssektoren og dermed giver mulighed for at kunne rekruttere mere personale.

Antal stemmer 45,5 %


2. Hænder nok

Begrundelse

Udfordringen er at sikre, at det nu og om 10 år er attraktivt for de unge at søge uddannelse til og job i sundhedsvæsenet. Det handler om organisering. At bruge de rigtige medarbejdere til opgaven, faggrænserne, arbejdsvilkår, anerkendelse og løn.

Begrundelse:

1. Patienten i centrum – værdsatte medarbejdere vil også værdsætte patienten – en positiv spiral.

2. Det er nødvendigt for at udfri sundhedsvæsenets mål – behandlingsgaranti, professionel behandling.

3. For at sikre et velfungerende offentligt sundhedsvæsen.

Antal stemmer 42,2 %


3. At udvikle sundhedsvæsenet som en effektiv virksomhed med bedre samarbejde mellem faggrupperne, dygtige ”forretningsfolk” i ledelsen.

Begrundelse

1. Mest mulig for pengene.

2. Attraktive arbejdspladser

3. Bedste behandling.

Antal stemmer 42,1 %


4. At vi prioriterer forebyggelse

Begrundelse

1. Nedbringe behovet for behandling i sygehusvæsenet,

2. Frigøre midler til behandling.

3. Lære borgeren at tage ansvar for sig selv.

Antal stemmer 41,1 %


5. En professionel og synlig ledelse, der er 'uddannet' og hvis kompetence ikke er lægefaglig

Begrundelse

1. Frigørelse af fagpersonel

2. Styrkelse af effektivitet

3. Større syn for opgaveflytning

Antal stemmer 40,8 %


6. Ingen venteliste på livstruende og psykiatriske sygdomme.

Begrundelse

1. Skaber lighed blandt patienter

2. Giver samfundsmæssige besparelser

3. Livskvalitet for den enkelte

Antal stemmer 38,8 %


7. At få øget fokus på forebyggelse fra vugge til grav bl.a. via nye innovative metoder.

Begrundelse

1.Vigtigt at få de gode vaner ind hos børn og unge.

2. Der bør stilles højere krav til borgerne om ansvar for eget liv.

3. Det er meget billigere. Ressourcer fra sygehusene kan flyttes til forebyggelse

Antal stemmer 38,4 %


8. Kvalificeret ledelse evt. kvalificeret erhvervsledelse bedre samarbejde mellem faggruppe

Begrundelse

1. Kvalitet i arbejde

2. Fastholdelse

3. Opkvalificering

Antal stemmer 36,8 %


9. Hænder nok til opgaverne - vel om mærket de rigtige hænder til de rigtige opgaver

Begrundelse

1. Tilstrækkeligt personale er afgørende for driften af sundhedsvæsnet og patient velbefindende

2. Tilstrækkeligt personale med den rigtige faglige profil er en forudsætning for ordentlig behandling i sundhedsvæsnet

3. Tilstrækkeligt personale er afgørende for personlige arbejdsvilkår, trivsel og motivation

Antal stemmer 36,3 %


10. Samfundet skal prioritere forebyggelse

Begrundelse

- Fordi det kan spare penge, som kan kanaliseres til sundhedsvæsnet/sygehusbehandlinger (gør problemet med ressourceknaphed mindre)

- Det er nødvendigt at samfundet regulerer menneskers adfærd

- Undervisning af oplysning formindsker uligheded (A + B-hold)

- Justering - koster nu, men lønner sig på sigt

Antal stemmer 35,3 %