Til forsiden
Resultater fra Borgertopmøder om fremtidens sundhedsvæsen

Region Midtjylland
Top 10 udfordringer

Deltagerne på Borgertopmøderne har formuleret en række udfordringer for fremtidens sundhedsvæsen og bud på, hvordan udfordringerne kan tackles.
Her kan du se resultatet af afstemningen om hvilke udfordringer der var allervigtigst for borgerne i Region Midtjylland. Du kan se alle udfordringerne som borgerne i region midtjylland formulerede her
1. Bevare et velfungerende offentlig sundhedsvæsen for alle uanset geografisk, social og sundhedsmæssige placering

Begrundelse

1. patienten sættes i centrum og faggrænserne nedbrydes således, der kommet tillid til behandlersystemet

2. Forenkling og afbureaukratisering af arbejdsgangen → arbejdsglæden hos personalet, da de derved bedre kan give en ydelse, samfundet får en mere effektiv forbrug af ressourcerne

3. Akutbehandling skal ske på eksperthuse og aflastning/færdigbehandling på decentrale enheder.

Antal stemmer 57,7 %


2. Akut syge skal have hurtig hjælp

Begrundelse

1. Hvis der er langt, skal ambulancen være hurtigt fremme med kvalificeret hjælp

2. Brug teknologi, så patienten kommer til det rigtige hospital hurtigt

Løsningsforslag

Uddanne reddere og sygeplejersker til paramedicinere - Så kan man bedre give hjælp i ambulancen

Antal stemmer 56,2 %

Til top

3. Forebyggelse Godt i gang (rygning – alkohol) Skoler – uddannelse - arbejdsplads
Antal stemmer 54,7 %

Til top

4. Forebyggelse og sundhedsfremme: Der skal satses på at give borgerne viden og holdninger så sundheden bliver stærkere livet igennem. Sund adfærd bør støttes. Helbredstjek ligesom ”bilen til syn”

Begrundelse

1. Skabe bedre livskvalitet

2. Undgå visse sygdomme

Antal stemmer 53,8 %

Til top

5. At der lægges langt, langt mere vægt på forebyggelse og folks eget ansvar for eget liv

Begrundelse

1. Der kan spares penge på det lange sigt

2. Folk kan få en bedre tilværelse

3. De penge der spares kan bruges til nye behandlinger, forskning etc.

Antal stemmer 48,7 %

Til top

6. At fastholde et sundhedsvæsen, der er kvalificeret og lige tilgængeligt for alle

Begrundelse

1.Det er en af grundstenene i det danske velfærdssamfund

2. En hjørnesten i det danske demokrati

Løsningsforslag

Fælles EPJ – med til at skabe bedre/lettere samarbejde på tværs i sundhedssektoren (sygehuse og praktiserende læger), kultur med plads til fornyelse, afbureaukratisering – ikke overkontrollering

Antal stemmer 48,3 %

Til top

7. Landsdækkende elektroniske sygejournaler

Begrundelse

1. Effektivisering af behandling

2. Så patient og hospital kan bevare overblikket

3. Hurtigere og korrekt behandling

Antal stemmer 48,2 %

Til top

8. Personalemangel

Begrundelse

1. Rekruttering af sundhedspersonale

2. Faggrænser mere fleksible

3. For dårlig ledelse - effektivisering

Antal stemmer 45,8 %

Til top

9. Et sundhedssystem, der er lige for alle - alle har ret til samme behandling. Et system, der tilføres tilstrækkelige ressourcer i fremtiden
Antal stemmer 45,8 %

Til top

10. Lade personale beskæftige sig med det de er uddannet til og etisk forholde sig til opgaverne

Begrundelse

1. Ansvar for eget arbejde

2. Giver arbejdsglæde og mindre stress

3. eks fagpersonale bruger al for meget tid på it-arbejde som kan overtages af andre

Løsningsforslag

- Kun relevant dokumentation

- Flere hænder

- Vigtigt at it-systemer kan tale sammen

Antal stemmer 45,7 %

Til top