Til forsiden
Resultater fra Borgertopmøder om fremtidens sundhedsvæsen

Region Hovedstaden
Top 10 udfordringer

Deltagerne på Borgertopmøderne har formuleret en række udfordringer for fremtidens sundhedsvæsen og bud på, hvordan udfordringerne kan tackles.
Her kan du se resultatet af afstemningen om hvilke udfordringer der var allervigtigst for borgerne i Region Hovedstaden. Du kan se alle udfordringerne som borgerne i region hovedstaden formulerede her
1. Lige adgang til behandling

Udfordring:

Lige adgang til behandling

Begrundelse:

1 Vi ønsker et offentligt sygehusvæsen
2 Vi ønsker ikke et A og B hold
3

Løsning:

Antal stemmer63,6 %


2. Elektronisk patient journal - landsdækkende, samme system

Problem

Elektronisk patient journal - landsdækkende, samme system

Begrundelse

1sikkerhed i information - gennemskuelighed
2 Effektivisering - tidsbesparelse
3 Forebyggelse - gradueret adgang til egen journal (selv udnytte borgerens ressourcer)

Løsningsforslag

Antal stemmer57,8 %


3. Forebyggelse

Problem

Forebyggelse

Begrundelse

1 Forebyggelse er bedre end behandling
2 På længere sig tjener det sig ind
3 Uddannelse og oplysning er vigtig.

Løsningsforslag

Antal stemmer56,1 %


4. At det offentlige sygehusvæsen bliver en mer attraktiv arbejdsplads

Problem

At det offentlige sygehusvæsen bliver en mer attraktiv arbejdsplads

Begrundelse

1 Skal være bedre til at tiltrække og fastholde medarbejdere ? der mangler sundhedspersonale
2 Medarbejdere er kernen i behandling
3 Medarbejderinvolvering og medansvar giver bedre / godt arbejdsmiljø

Løsningsforslag

Antal stemmer56,0 %


5. Hurtig og sikker behandling af høj kvalitet

Problem

Hurtig og sikker behandling af høj kvalitet

Begrundelse

1 Hurtig - for at tage sygedomme i opløbet- kort periode med dårlig livskvalitet
2 Sikker- rigtige personer på det rigtige tidspunkt- tryghed!

Løsningsforslag

Antal stemmer50,3 %


6. Bevar og udvikle det offentlige sundhedsvæsen, som er effektivitet og skattefinansieret

Problem

Bevar og udvikle det offentlige sundhedsvæsen, som er effektivitet og skattefinansieret

Begrundelse

1 Tryghed og ikke amerikanske tilstande
2 vi vil ikke have et A og B hold
3 Garanti for sundhedspersonalets optimale uddannelse

Løsningsforslag

Antal stemmer49,2 %


7. Optimel udnyttelse af ressourcer

Problem

Optimel udnyttelse af ressourcer

Begrundelse

1 På baggrund af vores erfaringer er der en mangelfuld udnyttelse af ressourcerne inden for:
2 konomiske (beløbet skal følge patienten)
3 Personalemæssige
3 apparatur/udstyr

Løsningsforslag

- Se nærmere på stive faggrænser og arbejdstidsregler
- Gennemgang af arbejdsgange og placering af ansvar
- Mere præcis logistik
- Mere tværfagligt samarbejde
- Indførelse af fast kontaktperson til patienten
- Begrundelse:
- Patienten oplever stor usikkerhed ved mødet med sundhedsvæsenet-
Fejlbehandling, forkert behandling og manglende behandling

Antal stemmer49,0 %


8. Forebyggelse

Problem

Forebyggelse

Begrundelse

1 Reducere behandlingsbehovet
2 Bedre livskvalitet
3 Langsigtede besparelser

Løsningsforslag

Screening af kræft, diabetesSundhed inkl kost — bredde-idræt fra børnehave og opad i undervisningenBedre koordnering mellem medicinske afdelinger, plejehjem og hjemmehjælp.

Antal stemmer48,9 %


9. Forebyggelse i børnehave og folkeskole

Problem

Forebyggelse i børnehave og folkeskole

Begrundelse

1 Sundt samfund

2 menneskeligt korrekte
3 Spar udgifter på sigt

Løsningsforslag

Antal stemmer48,2 %


10. At vi ressouceoptimerer

Problem

At vi ressouceoptimerer

Begrundelse

1 Sammenhæng i patientforløb (mere kontinuitet og informationsflow/overblik

2 pres fra den private sundhdssektor (offentlige ressourcer ikke siver ud til de private hospitaler)

3 Fastholdelse af Sundhedspersonale i det offentlige

Løsningsforslag

Antal stemmer47,7 %