Til forsiden
Resultater fra Borgertopmøder om fremtidens sundhedsvæsen

Region Hovedstaden
Alle udfordringer

Deltagerne på Borgertopmøderne har formuleret en række udfordringer for fremtidens sundhedsvæsen og eventuelt med bud på, hvordan udfordringerne kan tackles.
Her kan du se alle udfordringerne som borgerne i region hovedstaden formulerede her.
Først er der en liste med de udfordringer der kom til afstemning - borgernes 1. prioriteter - og derpå følger borgernes 2. prioriteter i vilkårlig rækkefølge.
1 Lige adgang til behandling

Udfordring:

Lige adgang til behandling

Begrundelse:

1 Vi ønsker et offentligt sygehusvæsen
2 Vi ønsker ikke et A og B hold


Antal stemmer 63,6 %


2 Elektronisk patient journal - landsdækkende, samme system

Problem

Elektronisk patient journal - landsdækkende, samme system

Begrundelse

1sikkerhed i information - gennemskuelighed
2 Effektivisering - tidsbesparelse
3 Forebyggelse - gradueret adgang til egen journal (selv udnytte borgerens ressourcer)

Antal stemmer 57,8 %


3 Forebyggelse

Problem

Forebyggelse

Begrundelse

1 Forebyggelse er bedre end behandling
2 På længere sig tjener det sig ind
3 Uddannelse og oplysning er vigtig.

Antal stemmer 56,1 %


4 At det offentlige sygehusvæsen bliver en mer attraktiv arbejdsplads

Problem

At det offentlige sygehusvæsen bliver en mer attraktiv arbejdsplads

Begrundelse

1 Skal være bedre til at tiltrække og fastholde medarbejdere ? der mangler sundhedspersonale
2 Medarbejdere er kernen i behandling
3 Medarbejderinvolvering og medansvar giver bedre / godt arbejdsmiljø

Antal stemmer 56,0 %


5 Hurtig og sikker behandling af høj kvalitet

Problem

Hurtig og sikker behandling af høj kvalitet

Begrundelse

1 Hurtig - for at tage sygedomme i opløbet- kort periode med dårlig livskvalitet
2 Sikker- rigtige personer på det rigtige tidspunkt- tryghed!

Antal stemmer 50,3 %


6 Bevar og udvikle det offentlige sundhedsvæsen, som er effektivitet og skattefinansieret

Problem

Bevar og udvikle det offentlige sundhedsvæsen, som er effektivitet og skattefinansieret

Begrundelse

1 Tryghed og ikke amerikanske tilstande
2 vi vil ikke have et A og B hold
3 Garanti for sundhedspersonalets optimale uddannelse

Antal stemmer 49,2 %


7 Optimel udnyttelse af ressourcer

Problem

Optimel udnyttelse af ressourcer

Begrundelse

1 På baggrund af vores erfaringer er der en mangelfuld udnyttelse af ressourcerne inden for:
2 Økonomiske (beløbet skal følge patienten)
3 Personalemæssige
3 apparatur/udstyr

Løsningsforslag

- Se nærmere på stive faggrænser og arbejdstidsregler
- Gennemgang af arbejdsgange og placering af ansvar
- Mere præcis logistik
- Mere tværfagligt samarbejde
- Indførelse af fast kontaktperson til patienten
Begrundelse:
- Patienten oplever stor usikkerhed ved mødet med sundhedsvæsenet-
Fejlbehandling, forkert behandling og manglende behandling

Antal stemmer 49,0 %


8 Forebyggelse

Problem

Forebyggelse

Begrundelse

1 Reducere behandlingsbehovet
2 Bedre livskvalitet
3 Langsigtede besparelser

Løsningsforslag

Screening af kræft, diabetesSundhed inkl kost — bredde-idræt fra børnehave og opad i undervisningenBedre koordnering mellem medicinske afdelinger, plejehjem og hjemmehjælp.

Antal stemmer 48,9 %


9 Forebyggelse i børnehave og folkeskole

Problem

Forebyggelse i børnehave og folkeskole

Begrundelse

1 Sundt samfund

2 menneskeligt korrekte
3 Spar udgifter på sigt

Antal stemmer 48,2 %


10 At vi ressouceoptimerer

Problem

At vi ressouceoptimerer

Begrundelse

1 Sammenhæng i patientforløb (mere kontinuitet og informationsflow/overblik

2 pres fra den private sundhdssektor (offentlige ressourcer ikke siver ud til de private hospitaler)

3 Fastholdelse af Sundhedspersonale i det offentlige

Løsningsforslag

Antal stemmer 47,7 %


11 Fastholdelse af lighedsprincippet

Begrundelse

1 Adgang til bemandingen skal være lige uanset sygehus, uddannelse og socialt lag.

2 Der skal være sikkerhed for de svage i systemet

3 Et privathosp vs. Offentlig hosp kan skabe et A- og et B- hold

Antal stemmer 35,4 %


12 Forbedrede arbejdsvilkår i sundhedsvæsenet herunder anerkendelse

Begrundelse

1 Tiltrække og fastholde personale

2 give den rigtige omsorg

3 Holistisk perspektiv (helhedssyn på patienten og medarbejderen)

Antal stemmer 44,6 %


13 At udnytte sundhedsvæsenets samlede viden til fordel for borgere og patienter, så at vi har et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Begrundelse

1 sundhedspersonalet skal også bruge kolleger & viden

2 ressourcerne udnyttes bedre

3 patienten behandles som det hele menneske både psykisk og somatisk

Antal stemmer 41,5 %14 At styrke forebyggelsesindsatsen - specialt den aktive indsats for at hæve den generelle sundhedstilstand

Begrundelse

1 Bedre sundhed vil mindske presset på læger og sygehuse i det lange løb

2 Sunde mennesker har bedre livskvalitet og overskud til at hjælpe andre

Antal stemmer 46,1 %


15 Ansættelsesforhold i sundhedsvæsenet skal gøres mere attraktive — rekruttering

Begrundelse

1 Mere positiv omtale af de opgaver der udføres (nedbryd janteloven)

2 Mere attraktiv løn og arbejdsvilkår

3 Opblødning af faggrænser

Antal stemmer 38,9 %


16 Ledelse/styring

Begrundelse

1 Optimal ressource udnyttelse

2 Kommunikation

Antal stemmer 32,1 %


17 Genvinde tilliden til sundhedssystemet

Begrundelse

1 Manglene uddannet personale

2 Ugennemskuelighed – uretfærdighed

3 Rigtige behandlingsmetoder

Antal stemmer 20,7 %


18 At gøre borgerne ansvarlige og bevidste om vores egen sundhedstilstand og evnen til at forebygge og evt. ”selv-lindre/helbrede”.

Begrundelse

1 Fordi det giver os mulighed for at målrette og prioritere økonomiske ressourcer mere hensigtmæssigt

2 Fordi det giver os mulighed for at anvende det sundhedsfaglige personale mere hensigtsmæssigt

3 Forebyggelse er bedre end helbredelse

Antal stemmer 42,0 %


19 At arbejdsgange i det offentlige sundhedsvæsen skal gøres mere smidige. Fx fast læge og sygeplejerske under indlæggelse og videre behandlingsforløb

Begrundelse

1 Stive faggrænser

2 Usmidige arbejdsgange

3 Personalet søger væk

Antal stemmer 44,0 %


20 Det hele menneskesyn

Begrundelse

1 Gode arbejdsforhold

2 Rart sted at være – både for personale og patienter

Løsningsforslag

Godt arbejdsmiljø

Antal stemmer 28,5 %


21 Tværgående samarbejde og kommunikation i alle led, sektorer og på tværs af offentlige og private sektorer.

Begrundelse

1 For mange ressourcer tabes pga. at man ikke optimerer tværgående samarbejde. Man mener at der tabes vigtige elementer pga. ikke optimal kommunikation.

Antal stemmer 36,3 %


22 Klar prioritering af ressorcerne i Sundhedssektoren

Begrundelse

1 For at forventningsafstemme mellem bruger og Sundhedsvæsen

2 Så det står klart hvilke behandlinger der skal udføres og til hvilket niveau

3 For at sikre at vi får mest muligt ud af pengene

Løsningsforslag

Uddannelse i sundhed og livsstil fra barnsben (folkeskole og forældrene) Begrundelse: Der er brug for at vi alle selv tager ansvar for vores helbred og for vores brug af sundhedsvæsenet For at give forståelse for prioriteringen af behandlingen i sundhedssystemet – samt nødvendigheden af denne.

Antal stemmer 34,7 %


23 Forebyggelse

Begrundelse

1 Sundhed starter med forebyggelse

2 Folk bliver mindre syg

Løsningsforslag

1 Sundhedsvæsen frem for sygevæsen

lægehuse med alternative behandlingsmedtoder, f.eks. zoneterapi, fysioterapi mm.

2 Evt. årligt sundhedstjek (tilbud) evt. brug af andre kompetencer inden for sundhed

3 Ned med moms på sunde fødevarer frugt, grønt

Antal stemmer 43,9 %


24 Nærvær - tid og omhu, tid til at se det hele menneske

Begrundelse

1 Minimere fejlbehandling

2 Mere medmennskelighed/samarbejde

3 Tværfaglighed

Antal stemmer 34,7 %


25 Bedre resourseanvendelse af personalet

Begrundelse

1 personalet skal bruges vedr, i overensstemmelse med den uddannelse, evne og egne ønsker

2 Der skal tiltrækkes mere personale, ved bedre arbejdsforhold, bedre uddannelse

3 Der er for meget unødvendig administration

Antal stemmer 45,6 %


26 Kan hjælpe flest mulige

Begrundelse

1 Hjælpe flest mulige

2 Højere livskvalitet for flest mulige

3 Effektiv ressource udnyttelse

Løsningsforslag

Midler:

gode fysiske rammer

forebyggelse

gennemtænkt og koordineret organisering af sektoren (fx lægehuse, mindre klinikker, gode sygehuse)

Antal stemmer 20,3 %


27 At forebyggelse prioriteres

Begrundelse

1 Højne folkesundhed

2 Frigive ressourcer

3 Sikre størst social lighed

Antal stemmer 29,7 %


28 Rekruttering og fastholdelse af personale

Begrundelse

1 Folk flygter fra arb. Pladserne

2 Løn og manglende anderkendelse dårlige arb. Forhld.

Løsningsforslag

Adgangskriterier generelt lempes

Højere løn differentieret så den bliver aldersbestemt

Tage de bogligt svage via mesterlære uud.

Differeniere arb. Tider og løn, så man kan vælge ud fra sine per. Forhold, børn mv om man vil arbejde med skæve arb tider eller ”9-5”

Antal stemmer 37,5 %


29 At sikre ensartet adgang til et offentligt velorganiseret sundhedsvæsen uanset social status og økonomisk formåen

Begrundelse

1 Fastholde det solidariske samfund

Løsningsforslag

Politisk paradigmeskift, stop den skjulte støtte til privathospitaler

Antal stemmer 44,3 %